ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Η ΣΥΝΈΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ.