Πολύτιμα Αντιοξειδωτικά

H ελιά έχει 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από το ελαιόλαδο.